LabbrapportSka du skriva en labbrapport? Här hittar du information, mallar och färdiga exempel på labbrapporter. För göra det snabbt och enkelt för dig som ska börja skriva en labbrapport har vi sammanställt en mall att följa när du skriver din labbrapport. Du kan även kika igenom uppladdade labbrapporter här på sidan.

Vad är en labbrapport?

Vetenskapen bygger på att experiment och laborationer ska kunna upprepas. För att detta ska vara möjligt krävs det att fenomen observeras, samband noteras och att hypoteser ställs. Detta möjliggörs med strukturen av en labbrapport. Vi har för att sammanställa och tydliggöra denna struktur skapat en lättförståelig mall för labbrapporter.

Att skriva en labbrapport

Labbrapporter skrivs såväl på gymnasie som på högskolenivå. Labbrapporter är vanligt förekommande i de naturvetenskapliga ämnen såsom Kemi, Biologi, Fysik och Naturkunskap. Att skriva en labbrapport kan emellertid upplevas som mödosamt men med rätt struktur är det lätt utfört. Vi har också samlat färdiga exempel på labbrapporter för att hjälpa Dig att komma i gång med ditt skrivande.

Bedömning av labbrapport

Vid bedöming av en labbrapport tas det hänsyn till allmänna kriterier. För en mer specifik information om hur de olika delarna bedöms se vår mall.

Språket
För att labborationen ska kunna uppföljas av andra labboranter krävs det självklart att språket i labbrapporten är begripligt. Labbrapporten ska vara skriven med korrekt naturvetenskaplig terminologi och vardagsspråk bör undvikas.

Disposition
Labbrapporten ska vara överskådlig och lättläst. Detta innebär att labbrapporten är väldisponerad och uppdelad med rubriker och stycken.

Tabeller, bilder och grafik
För att kunna presentera resultatet korrekt och lätttillgängligt i en labbrapport är det viktigt att använda sig av tabeller och grafer mm.